Noty prawne Ogólne warunki sprzedaży

Taryfy

Podane taryfy zawierają podatki i opłaty rezerwacyjne, za wyjątkiem podatków, które są pobierane lokalnie w momencie odprawy na lotnisku. Proszę zauważyć, że wszystkie taryfy mogą ulegać zmianom i są gwarantowane tylko po dokonaniu potwierdzenia rezerwacji.

Taryfy bez ograniczeń w klasie Pierwszej (l'Espace Première) i Biznes (l'Espace Affaires): Zmiany terminów podróży i zwroty są dozwolone bez naliczania kar. Ponownego potwierdzenia biletu należy dokonać w biurze AF, a każdego zwrotu w biurze, które wystawiło bilet.

Klasa Ekonomiczna bez ograniczeń (Alizé, Tempo Challenge, Tempo): Zmiany terminów podróży i zwroty są możliwe za opłatą. Ponownego potwierdzenia biletu należy dokonać w biurze AF, a każdego zwrotu w biurze, które wystawiło bilet.

Taryfy z ograniczeniami są dostępne w naszych najtańszych taryfach w klasie Pierwszej, Biznes i Ekonomicznej, przy czym ich dostępność jest ograniczona. Taryfy te mogą podlegać istotnym ograniczeniom, takim jak warunek wykupu z wyprzedzeniem, wymóg minimalnej i/lub maksymalnej długości pobytu, kary dotyczące dokonywanych zmian (o ile w ogóle zmiany są możliwe), rabatów dla niemowląt lub dzieci mogą nie być dostępne. Niektóre bilety z ograniczeniami (najtańsze nasze taryfy) w całości nie podlegają zwrotowi.

Ważne:Niniejsze warunki mogą zmieniać się, w zależności od celu i okresu podróży. W celu zapoznania się z dalszymi szczegółami warunków dotyczących taryfy, którą Państwo rezerwujecie, prosimy skontaktować się z rezerwacją Air France:

+48 22 5123949 (od poniedziałku do piątku: od 08:00 do 18:00 i od soboty do niedzieli: od 9:00 do 17:30).

Rezerwacje w trybie online

Rezerwacji możecie Państwo dokonać i zapłacić za Wasze bilety w trybie online, pod warunkiem, że posiadacie kartę kredytową (American Express, Diners Club, EuroCard/MasterCard, Visa). Jako posiadacz karty kredytowej dokonujący płatności za rezerwację musicie mieć co najmniej 18 lat, przy czym rezerwacji możecie dokonać dla siebie i/lub innych osób (maksymalnie 5).

Oferujemy Państwu możliwość dokonywania bezpiecznych płatności w trybie online korzystając z technologii SSL (Secure Socket Layer). Technologia SSL wykorzystuje szyfrowanie wszystkich komunikatów pomiędzy Państwa komputerem, a naszym serwerem, tym samym informacje te nie mogą zostać przechwycone w czytelnym formacie. Jeżeli Państwa przeglądarka jest wyposażona w SSL, Wasza transakcja zostanie zabezpieczona automatycznie.

Z uwagi na narastające problemy dotyczące oszust z wykorzystaniem kart kredytowych, Air France nie akceptuje płatności osób trzecich (posiadacz karty, który nie jest pasażerem lub nie wchodzi w skład wspólnie podróżującej grupy osób). Wyjątek: Zezwalamy na dokonywanie płatności za członków rodziny noszących to samo nazwisko. Prosimy upewnić się, by członek rodziny, za którego dokonujecie Państwo rezerwacji, w momencie odprawy biletowej lub celnej i paszportowej na lotnisku, o ile wymagana, miał przy sobie dokument potwierdzający jego tożsamość, którą podaliście Państwo w trakcie rezerwacji (dotyczy tylko biletów elektronicznych).

Jeżeli nie posiadacie Państwo karty kredytowej, jeżeli nie chcecie by Wasz bilet został dostarczony pocztą lub jeżeli życzycie sobie odebrać swój bilet w kraju innym, niż kraj wylotu, będziecie musieli skontaktować się z Air France w celu dokonania Waszej rezerwacji oraz ustalenia formy płatności i odbioru biletu:

Call Center Air France Polska: +48 22 5123949 (od poniedziałku do piątku: od 08:00 do 18:00 i od soboty do niedzieli: od 9:00 do 17:30).

System umożliwia dokonanie anulowania rezerwacji w trakcie sesji online. Jeżeli chcecie Państwo anulować lub dokonać zmiany rezerwacji po jej zaakceptowaniu, prosimy zadzwonić do rezerwacji Air France by sprawdzić, czy jest to możliwe w przypadku zarezerwowanego przez Państwa biletu (ograniczenia wynikające z taryfy).

Prosimy zauważyć, iż Państwa bilet(y) są wystawiane po dokonaniu rozliczenia płatności (co ma miejsce natychmiast w przypadku kart kredytowych/debetowych, z pewnym opóźnieniem w przypadku przelewu bankowego).

W ramach jednej rezerwacji możecie Państwo dokonywać rezerwacji lotów łącznie dla dziewięciu pasażerów, osób dorosłych i dzieci. Każdej osobie dorosłej może towarzyszyć jedno niemowlę podróżujące na jej kolanach.

Wykorzystanie biletów

Zarezerwowana taryfa obowiązuje dla biletu wykorzystywanego w całości w oznaczonych dniach i według podanej kolejności podróży. Zgodnie z ogólnymi warunkami przewozu w razie stwierdzenia w dniu podróży użycia niezgodnego z zasadami, na lotnisku może być pobrana dodatkowa opłata taryfowa, która wynosi:  125 € na rejsy krótkiego zasięgu (Francja metropolitarna i Korsyka), 250 € na rejsy średniego zasięgu w klasie Economy, 500 € na rejsy średniego zasięgu w klasie Business, 500 € na rejsy dalekiego zasięgu w klasie Economy lub Premium Economy, 1500 € na rejsy dalekiego zasięgu w klasie Business i 3000 € na rejsy dalekiego zasięgu w klasie La Première (lub równowartość w walucie lokalnej).

Dostawa biletów

Bilety elektroniczne zostaną przesłane e-mailem w trakcie procesu rezerwacji. Jeżeli w przypadku dokonywania płatności kartą kredytową/debetową nie otrzymacie Państwo biletu natychmiast lub w ciągu 48 godzin po dokonaniu płatności (w przypadku wpłaty gotówkowej w banku lub przelewu bankowego), prosimy skontaktować się z naszym Call Center: +48 22 5123949 (od poniedziałku do piątku: od 08:00 do 18:00 i od soboty do niedzieli: od 9:00 do 17:30).

Rodzaje lotów

OP: skrót oznacza "obsługiwany", co oznacza, że lot Air France jest obsługiwany przez partnerską linię lotniczą, z którym Air France posiada umową handlową.

Stosowanie wspólnych kodów: Air France zawarło porozumienia z innymi liniami lotniczymi by wspólnie obsługiwać loty pod wspólnym kodem, tym samym oferując jeszcze większą i częściej realizowaną liczbę lotów. Loty są obsługiwane zarówno pod numerem lotu Air France i partnera.

Loty franczyzowe: Air France franczyzuje trasy wielu linii lotniczych pod nazwą "Obsługiwane przez Air France", dzięki temu oferując wiele połączeń we Francji i Europie z Brit Air, British European, City Jet, Compagnie Corse Méditéranée, Proteus Airlines i Régional. Spółki te działają pod banderą Air France i stosują numery lotów AF. Obsługa w czasie lotu odpowiada standardom Air France, przy czym przystosowana została do tras i wielkości samolotu. Te franczyzowe loty oferują Państwu bezpośrednie i częste połączenia stanowiące uzupełnienie własnej sieci połączeń Air France.

Polityka prywatności

Państwa dane osobowe zgromadzone w trakcie procesu rezerwacji (nazwisko, imię, e-mail i inne dane) będą wykorzystane wyłącznie w celu złożenia i realizacji Waszego zamówienia w trybie online. Bez Państwa zgody, Air France nie będzie mogła dalej realizować procesu sprzedaży i transakcja nie dojdzie do skutku.

Air France:

- Aktywnie zapewnia ochronę przed nieuprawnionym dostępem do danych osobowych przechowywanych na jej komputerach;

- Powstrzyma się od przekazywania, sprzedaży lub dostarczania, w jakikolwiek sposób, wszelkich danych osobowych, które zostały zebrane w naszym systemie rezerwacji firmom zewnętrznym lub organizacjom;

- Nie wykorzystuje Państwa danych osobowych w celach handlowych lub promocyjnych, za wyjątkiem, gdy niektóre zindywidualizowane informacje zostają Państwu przesłane przez Air France lub w przypadku, gdy zamówicie subskrypcję naszego elektronicznego biuletynu.

Wizy, paszporty, szczepienia i sprawy zdrowotne

Proszę pamiętać, iż do Państwa obowiązków należy sprawdzenie i uzyskanie dokumentów niezbędnych do wjazdu do kraju transferowego lub docelowego. Prosimy skontaktować się z właściwą ambasadą lub konsulatem. Posiadacze paszportów niektórych krajów mogą również potrzebować wiz, aby wjechać do lub przejechać przez Francję tranzytem i/lub inne kraje.

Prawa własności intelektualnej

Niniejsza strona internetowa stanowi własność Air France i jest obsługiwana przez Air France i/lub jej dostawców. Prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie, do materiału zawartego na niniejszej stronie internetowej oraz wszelkich znaków towarowych i marek Air France zawartych w tym materiale należą do Air France i/lub jej licencjonodawców i/lub dostawców.
Żaden materiał, informacje, oprogramowanie, produkty czy usługi uzyskane z niniejszej strony internetowej nie mogą być w żaden sposób zmieniane, kopiowane, wyświetlane, wykonywane, licencjonowane, powielane, ponownie publikowane, wprowadzane, zamieszczane, przekazywane, sprzedawane lub dystrybuowane bez uprzedniej pisemnej zgody wyrażonej przez Air France, za wyjątkiem, gdy Użytkownik może zapisać jedną kopię materiału na pojedynczym komputerze tylko dla własnego niekomercyjnego użytku przez Użytkownika, pod warunkiem, że Użytkownik nie dokona zmiany w żadnych zamieszonych tam informacjach o prawie autorskim i innych prawach własności.

ZACHOWANIE NA POKŁADZIE SAMOLOTU

Informuje się Pasażera, iż na podstawie uchwały CNIL nr 2016-240 w przypadku naruszenia art. 15 Ogólnych Warunków Przewozu (Zachowanie na pokładzie samolotu) oraz zgodnie z art. 9 tychże Warunków (Odmowa i ograniczenia przewozu) może on zostać wpisany do rejestru osób objętych zakazem wstępu na pokład samolotów Przewoźnika.
do góry