Bezpieczeństwo danych i polityka prywatności

Ochrona danych osobowych naszych klientów

Podczas korzystania przez klientów z usług dostępnych na stronie internetowej, stronie internetowej w wersji mobilnej oraz w aplikacjach mobilnych Air France, Air France może gromadzić i przetwarzać ich dane osobowe. AIR FRANCE, podobnie jak KLM (Amsterdameweg 55, 1182 GPO Amstelveen) przykłada dużą wagę do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony prywatności swoich pasażerów, uczestników programu lojalnościowego, potencjalnych klientów oraz użytkowników strony internetowej, strony internetowej w wersji mobilnej i aplikacji mobilnych. Wszystkie dane osobowe przekazywane w ramach udostępnionych usług są przetwarzane nie tylko zgodnie z lokalnymi przepisami, ale także z warunkami określonymi w znowelizowanej wersji francuskiej ustawy „Bezpieczeństwo IT i wolność” z 6 stycznia 1978 roku.

W celu zapewnienia właściwego stosowania tych zasad, w Air France został powołany Inspektor ochrony danych osobowych, który pełni rolę oficjalnego łącznika z francuską Krajową Komisją Informatyki i Swobód (CNIL).

W jaki sposób Air France wykorzystuje zebrane dane?

Dane osobowe przekazywane przez klientów na stronie internetowej, stronie internetowej w wersji mobilnej oraz w aplikacjach mobilnych, a także podczas kontaktu z Air France służą przede wszystkim do celów związanych z rezerwacją i zakupem biletów, a także świadczenia konkretnych usług takich jak transport, pozyskiwanie klientów, programy lojalnościowe, promocje, informacje marketingowe, ankiety, konkursy, wdrażanie nowych usług i produktów, statystyki.

Dane osobowe mogą również być wykorzystywane do świadczenia wszelkich usług dostępnych za pośrednictwem strony internetowej, strony internetowej w wersji mobilnej oraz aplikacji mobilnych Air France: tworzenie kont użytkowników, e-newslettery, zarządzanie rezerwacjami, udzielanie pomocy oraz rozpatrywanie reklamacji, zarządzanie programami lojalnościowymi itp.

Dane osobowe mogą być także poddawane analizie tak, aby umożliwić lepsze dostosowanie naszych informacji, naszych powiadomień, naszych ofert i innego rodzaju usług do zainteresowań klientów.

Dane osobowe mogą być również uzupełniane o pewne informacje wymieniane z kluczowymi partnerami handlowymi w celu poszerzenia naszej wiedzy o zainteresowaniach klientów i przekazywania im ofert oraz innych zindywidualizowanych usług.

Ponadto dane osobowe mogą być wykorzystywane w celu ułatwienia formalności administracyjnych wymaganych przy kontroli paszportowej i odprawie celnej, zapobiegania niepłaceniu rachunków, zwalczania nadużyć oraz zapewnienia bezpieczeństwa lotu.

Wszelkie zdarzenia, do których doszło podczas wykonywania umowy transportowej i które zagrażają bezpieczeństwu lotu i pasażerów, mogą być rejestrowane w systemie informatycznym.

Kto korzysta z danych osobowych gromadzonych przez Air France?

Dane osobowe gromadzone na stronie internetowej, stronie internetowej w wersji mobilnej oraz aplikacjach mobilnych Air France mogą być przekazywane upoważnionemu personelowi Air France, partnerom Air France (KLM, SkyTeam, akredytowani pracownicy, linie lotnicze, wypożyczalnie samochodów, hotele, operatorzy kart kredytowych itd.) lub zewnętrznym usługodawcom w celu zapewnienia realizacji części lub całości tych usług.

Air France wymaga od swoich usługodawców wdrożenia rygorystycznych środków zapewniających poufność oraz ochronę tych danych.

Ponadto zgodnie z francuskimi i międzynarodowymi przepisami Air France, podobnie jak każda inna linia lotnicza, może być zobowiązany do przekazania danych osobowych upoważnionym władzom francuskim lub zagranicznym (służby celne, imigracyjne, policja itd.). Służy to między innymi wypełnieniu wymaganych formalności przy odprawie celnej oraz zapobieganiu i zwalczaniu terroryzmu oraz innych poważnych przestępstw.

Niektóre z wyżej wymienionych podmiotów mogą być zlokalizowane poza terytorium Unii Europejskiej i mogą mieć dostęp do całości lub części danych osobowych gromadzonych przez Air France (imię i nazwisko, numer paszportu, szczegóły podróży itd.) w celu realizacji umowy transportowej lub w związku z wykonywaniem określonych uprawnień.

Więcej informacji na temat przepisów wjazdowych dla danego kraju można znaleźć w rubryce Formalności na naszej stronie internetowej. Więcej informacji na temat programów odprawy celnej stosowanych przez władze Stanów Zjednoczonych można znaleźć na następujących stronach:

W jaki sposób można skorzystać ze swoich praw do ochrony danych?

Zgodnie z francuską ustawą o bezpieczeństwie IT i wolności klienci mają prawo do wglądu, korekty, usunięcia lub zakwestionowania wszelkich danych osobowych dotyczących ich osoby. Wnioski o skorzystanie z tego prawa należy kierować na adres:
Air France - Correspondant Informatique et Libertés - RE.AJ - 45, rue de Paris - 95747 Roissy CDG Cedex.

W przypadku niektórych usług skorzystanie z tych praw jest możliwe bezpośrednio na stronie internetowej (zarządzanie kontem użytkownika, zarządzanie rezerwacjami, programami lojalnościowymi itd.).

Jeśli klient nie wyrazi sprzeciwu w chwili zbierania danych osobowych lub w terminie późniejszym, Air France zastrzega sobie prawo do wykorzystania lub przekazania danych osobowych klienta swoim partnerom w celu przesyłania mu spersonalizowanych ofert handlowych. Zawsze gdy wymagają tego przepisy prawa, dane osobowe będą wykorzystywane do pozyskiwania klientów drogą elektroniczną wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody klienta. Klient może w każdej chwili wycofać zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych do celów marketingowych.

W celu rezygnacji z otrzymywania pocztą elektroniczną e-newslettera Air France należy kliknąć łącze odwołania subskrypcji znajdujące się na dole każdej wiadomości.

W celu rezygnacji z otrzymywania ofert od Flying Blue oraz od naszych partnerów należy zmienić preferencje dotyczące komunikacji w swoim profilu, logując się na swoje konto Flying Blue.

Możliwość świadczenia niektórych usług (specjalne posiłki, pomoc medyczna itd.) jest uzależniona od zgromadzenia pewnych danych. Klient może oczywiście sprzeciwić się gromadzeniu i przetwarzaniu tych danych, jednak jego brak zgody może doprowadzić do sytuacji, w której nie będzie mógł on skorzystać z oferowanych usług.

Zgodnie z prawem francuskim i międzynarodowym niepodanie lub podanie nieprawidłowych danych osobowych może zaowocować brakiem zgody na wejście na pokład samolotu lub odmówieniem wjazdu do obcego kraju (np. na podstawie decyzji organów celnych). W takich przypadkach Air France nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

Kompatybilność usług internetowych Air France z mediami społecznościowymi i urządzeniami mobilnymi

Air France stara się nieustannie udoskonalać swoje usługi elektroniczne, aby były one bardziej dostępne dla obecnych i potencjalnych klientów oraz zwykłych użytkowników. Strona internetowa Air France (lub strona internetowa dla urządzeń mobilnych) umożliwia stały (24-godzinny) dostęp do rezerwacji, zakupu biletów online oraz do usług Flying Blue. Możliwe jest również uzyskanie informacji dotyczących możliwości rezerwacji hotelu, wynajmu samochodu, a także na temat ubezpieczeń podróżnych oferowanych przez naszych partnerów.

Aby ułatwić tworzenie i logowanie do swojego konta Air France, użytkownik ma możliwość powiązania swojego konta Air France z kontem w większości sieci społecznościowych. Zgadzając się na udostępnienie pewnych danych osobowych wymienionych na ekranie tworzenia powiązania i udzielania zezwoleń dla danej sieci społecznościowej, użytkownik będzie mógł korzystać ze strony Air France w bardziej optymalny sposób. W każdej chwili użytkownik może usunąć powiązanie swojego konta Air France z kontem w serwisie społecznościowym.

Obsługa plików cookies

W celu stałej poprawy jakości usług oferowanych na stronie internetowej i wychodzenia na przeciw oczekiwaniom klientów Air France może korzystać z „cookies”, plików tekstowych służących do rozpoznawania urządzeń klientów, którzy logują się do którejś z naszych usług.

Wchodząc na stronę internetową, stronę internetową w wersji mobilnej lub korzystając z aplikacji mobilnych Air France użytkownik potwierdza, że zapoznał się z udostępnioną informacją dotyczącą celu uzyskiwania elektronicznego dostępu do informacji już przechowywanych w jego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym i zapisywania w tymże urządzeniu nowych informacji (w formie ciasteczek), a także możliwości blokowania tych operacji przez użytkownika. Odwiedzający stronę potwierdza, że brak zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza jego zgodę na zapisywanie i wykorzystywanie ciasteczek.

Więcej informacji na temat wykorzystywania plików cookies przez Air France można znaleźć w naszej polityce zarządzania cookies.

Bezpieczeństwo IT/bezpieczne transakcje

Zapewnienie bezpieczeństwa oraz poufności danych osobowych dostarczanych przez klientów jest dla Air France priorytetem. Air France stosuje wszelkie możliwe środki ostrożności, dostosowane do typu przekazywanych danych osobowych oraz zagrożeń związanych z ich przetwarzaniem, w celu ochrony danych osobowych, a w szczególności zapobiegania ich fałszowaniu, niszczeniu lub wykorzystywaniu przez nieupoważnione osoby trzecie. W ten sposób klienci kupujący bilety mają pewność, że ich dane są zabezpieczone i pozostają poufne.

Air France zapewnia system płatności internetowych zabezpieczony przy użyciu najnowszych istniejących technologii.

Air France stara się walczyć z praktykami kradzieży tożsamości w internecie. Do tego celu wykorzystuje między innymi system wykrywania oszustw przy płatnościach dokonywanych kartą bankową. System ten ma na celu ochronę klientów w przypadku utraty lub kradzieży karty.

Dbanie o bezpieczeństwo danych i ochronę prywatności jest obowiązkiem każdego człowieka. Dlatego też ważne jest, by klienci nie podawali swoich haseł innym osobom, pamiętali o wylogowywaniu się ze swojego profilu oraz z konta na portalu społecznościowym (szczególnie w przypadku kont powiązanych), a także o zamykaniu okna przeglądarki przy wychodzeniu ze strony Air France, zwłaszcza gdy korzystają z Internetu przy użyciu komputera współużytkowanego z innymi osobami. W ten sposób inni użytkownicy nie będą mogli uzyskać dostępu do ich danych osobowych.

Informacje na temat najlepszych praktyk zabezpieczania danych można uzyskać w Portalu bezpieczeństwa informatycznego. Ogólne warunki dotyczące niektórych usług dostępnych za pośrednictwem stron internetowych, strony internetowej w wersji mobilnej lub w aplikacjach mobilnych Air France mogą zawierać bardziej szczegółowe postanowienia dotyczące gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych.

Łącza do innych stron

Na niektórych stronach serwisu internetowego Air France znajdują się łącza do stron internetowych innych firm. Zalecamy zapoznać się z ich polityką dotyczącą przetwarzania i ochrony danych osobowych, ponieważ mogą się one różnić od warunków Air France. Air France w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za sposób przetwarzania danych osobowych przez strony internetowe innych firm.

Zmiany

Air France zastrzega sobie prawo do dostosowania polityki ochrony danych osobowych. Zalecamy regularne zapoznawać się z najnowszą wersją tej polityki.

Niniejsza wersja została opracowana 1 grudnia 2014 roku.
do góry